Ga naar de inhoud

Deze versie is van toepassing op tickets die vanaf augustus 2023 worden verkocht. 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website www.bruges-ballooning.com, www.brugesballooning.com en uw Balloon Flight-tickets. Lees al onze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt, aangezien uw gebruik ervan en elke bestelling die u plaatst hierop van toepassing zijn.


1 ALGEMEEN

1.1. In deze Algemene Voorwaarden:

1 ALGEMEEN 1.1. In deze Algemene Voorwaarden:

“Contract” betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van de tickets die u via onze website bestelt; Door een ticket te kopen op onze website onderschrijf je een dergelijke overeenkomst. Door u uw e-ticket toe te sturen, onderschrijven wij een dergelijke overeenkomst met u.


Dutch

“Tickets of e-tickets”: de door u bestelde vliegtickets of e-tickets met heteluchtballon; Deze worden alleen door ons uitgegeven en zijn genummerd. Elk e-ticket is uniek en verwijst naar een bepaalde vlucht voor een bepaald aantal personen op welbepaalde data, vermeld op dat e-ticket. “Open ticket” betekent een ticket dat kan worden gebruikt voor elke vlucht op elke datum, afhankelijk van beschikbaarheid. Een open ticket heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en wordt niet terugbetaald.

“Wij”, “ons” of “onze” betekent Real Ballooning BVBA, handelend onder de naam Bruges Ballooning en www.bruges-ballooning.com. Onze Luchtarbeid-declaratie heeft nummer 729 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Pachtgoedstraat 9, 9220 Moerzeke, België. Ons BTW- en ondernemingsnummer is 0471.771.178.

“U” of “uw” betekent u als gebruiker van onze website en/of de koper van een van de tickets en, als u de tickets aan iemand anders geeft voordat u de vlucht ontvangt en ons schriftelijk op de hoogte stelt dat u dit hebt gedaan en van de naam, het adres en het telefoonnummer van die persoon, die andere persoon. De in paragraaf 14 genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op die andere persoon.

Onder “centrum van Brugge” wordt verstaan het hele gebied dat zich binnen de Ring R30 bevindt, met inbegrip van de R30 zelf.


1.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden doet afbreuk aan uw rechten als consument op grond van de toepasselijke wetgeving.


1.3 U dient ten minste 18 jaar oud te zijn en handelingsbekwaam te zijn om tickets bij ons te kopen.

1.4 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot onze website te weigeren of de inhoud ervan te wijzigen, of een bestelling te weigeren.


1.5 We kunnen deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd wijzigen, hoewel de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, van toepassing zijn op het Contract. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen op onze website plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het lezen van deze Algemene Voorwaarden elke keer dat u deze website gebruikt, en als u deze blijft gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u de website gebruikt of een bestelling bij ons plaatst.

1.6 Als u geen individu bent, bevestigt u dat u de volledige macht en autoriteit hebt om elke overeenkomst namens wie u een bestelling plaatst te binden.

2 TICKETPRIJS EN BETALING

2.1 De prijs van de tickets die u bestelt, is de prijs die op onze website wordt weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst. Prijzen zijn inclusief BTW, indien verschuldigd, tegen de geldende geldende tarieven. Er kunnen echter fouten optreden en er kunnen onjuiste prijzen voor door u bestelde tickets op onze website worden weergegeven. Als we een fout ontdekken in de prijs van de tickets die je hebt gekocht, geven we je de mogelijkheid om je bestelling te bevestigen, tegen de juiste prijs, of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt de bestelling behandeld als geannuleerd. Als deze wordt geannuleerd en je hebt voor de tickets betaald, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

2.2 U dient de aankoopprijs van de tickets te betalen met een kredietkaart, of via een Europese bankoverschrijving. Als u met een creditcard betaalt, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt correct zijn, dat de gebruikte creditcard toebehoort aan de persoon die de bestelling plaatst en dat er voldoende saldo of kredietfaciliteiten zijn om de te betalen bedragen te dekken. We behouden ons het recht voor om creditcardgegevens te valideren voordat we een bestelling accepteren.

2.3 U wordt eigenaar van alle tickets die u op deze website bestelt wanneer de tickets worden geleverd. Als u het contract echter annuleert in overeenstemming met paragraaf 15 van deze algemene voorwaarden, wordt het eigendom van de tickets op de datum van annulering aan ons overgedragen.

2.4 Alle tickets die naar een ander land dan België moeten worden verzonden, worden per e-mail verzonden. Alle verzonden tickets worden beschouwd als ontvangen door de ontvanger. Op verzoek van de klant kan een bepaald ticket opnieuw worden verzonden.

3 RECHT OP EN GELDIGHEID VAN TICKETS

Uw ticket geeft u het recht om deel te nemen aan een ballonvaart zoals beschreven:

3.1 Volledige veiligheidsbriefing van de piloot voorafgaand aan de vlucht.

3.2 Meer dan 1 uur vliegtijd. Onder extreme omstandigheden, weersomstandigheden en veiligheid en wettelijke naleving kan de vliegtijd korter zijn. Indien de vliegtijd echter korter is dan 40′ wordt 1/3 van het betaalde bedrag per ticket terugbetaald.

3.3 Verschillende drankjes na de vlucht, en gelegenheid om de vlucht met uw piloot te bespreken.

3.4 Uw gepersonaliseerde herdenkings-certificaat.

3.5 U mag alleen vliegen op de dagen en tijden die op uw ticket staan vermeld.

3.6 Uw ticket is niet inwisselbaar voor contant geld.

3.7 Uw ticket is niet persoonsgebonden en kan aan de andere personen worden overhandigd.

3.8 Uw ticket is geldig voor de vluchtdata die op het ticket vermeld staan. U kunt andere vluchtdata kiezen als onze planning dit toelaat.

3.9 Als we u geen vlucht hebben kunnen aanbieden op de door u gekozen vluchtdatum of op de door u opgegeven reservedata, vermeld op uw ticket, kunt u ervoor kiezen om uw vlucht uit te stellen of om 100% restitutie te krijgen, zoals vermeld in paragraaf 7

4 TERUGBETALING VAN TICKETS

4.1 Als u een ticket heeft gekocht en alleen als we alle vluchten annuleren die op uw ticket staan vermeld, inclusief alternatieve slots die door u zijn aangegeven op het moment van aankoop, betalen we u 100% van het betaalde bedrag terug via hetzelfde betalingsmiddel waarmee u de aankoop heeft voltooid. Deze terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke inkomende betaling.

4.2 Wij kunnen geen restitutie verlenen als u uw tickets bij een niet-geautoriseerde wederverkoper heeft gekocht, tenzij u een geldig e-ticket van ons heeft ontvangen.

5 PRAKTISCHE REGELINGEN

5.1 Om te controleren of uw vlucht niet vertraagd of geannuleerd is, dient u op het aangegeven tijdstip te bellen met het informatienummer dat op uw e-ticket staat vermeld. Het kan zijn dat u telefonisch of per e-mail op de hoogte wordt gebracht van afwijkende vertrektijden. Als we ervoor kiezen om de vertrektijd van een vlucht met 2 uur of meer te wijzigen, heb je het recht om niet deel te nemen bij die ene vlucht en zullen we je volledig terugbetalen, tenzij je meer beschikbaarheid hebt zoals vermeld op je e-ticket.

5.2 OPDAGEN. De vlucht begint wanneer we u ophalen van een bepaalde plek in het centrum van Brugge. Misschien is dit wel jouw verblijfplaats in Brugge. Het hele gebied binnen de Ring R30, inclusief de R30 zelf, wordt als “centrum” beschouwd. De ophaaltijd wordt telefonisch aan u meegedeeld op het moment dat u ons belt om de laatste informatie over de vlucht te verkrijgen. U moet beschikbaar zijn op het ontmoetingspunt, op de gecommuniceerde ontmoetingstijd. We kunnen het ons niet veroorloven om te wachten, aangezien de meteorologische omstandigheden zeer snel kunnen veranderen, zodat een vertraagde start de veiligheid van die vlucht in gevaar kan brengen. We zijn ook gebonden aan inklaringen en praktische regelingen die geen vertragingen toestaan. In het geval dat u niet komt opdagen op de ontmoetingstijd en -plaats, beschouwen wij dit als een niet-deelname aan de vlucht. De piloot van de vlucht bepaalt de duur en richting van de vlucht en landingsplaats, afhankelijk van de veiligheids- en wettelijke vereisten.


5.3 Als u niet deelneemt aan uw vlucht op de geboekte datum, heeft u, tenzij u deze hebt uitgesteld in overeenstemming met paragraaf 6.1, geen recht op omboeking of restitutie.


5.4 Na de vlucht brengen wij u terug naar het centrum van Brugge, of in voorkomend geval, naar uw verblijfplaats.

5.5 De duur van het gehele evenement is afhankelijk van vele omstandigheden. De standaard-duur is 3 uur, maar het weer, onvoorziene moeilijkheden bij de landing (bijv. moeilijke toegang tot het terrein) kunnen de activiteit verlengen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou leiden tot uw late terugkeer naar Brugge. We zullen er echter alles aan doen om u snel terug te laten keren naar het centrum van Brugge.


5.6 ANNULEREN: Wij of uw piloot kunnen naar eigen goeddunken uw vlucht annuleren voor een geboekte datum of de tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving vanwege zaken die buiten onze of hun redelijke controle liggen, bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, of om veiligheids- of juridische redenen. U wordt echter zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van elke annulering of wijziging.

5.7 Als uw vlucht, en alle vluchten op de op uw e-ticket vermelde alternatieve beschikbare slots, worden geannuleerd op grond van paragraaf 5.5, kunt u ofwel omboeken naar een andere vlucht binnen onze mogelijkheden en zolang onze planning dit toelaat, ofwel de volledige terugbetaling van uw betaalde prijs voor die vlucht aanvragen. Als het niet mogelijk is om uw vlucht in die periode te nemen, zullen we deze verlengen met een verdere periode die we naar eigen goeddunken besluiten.


6 UITSTEL DOOR U

U kunt het nemen van uw vlucht nadat u deze heeft geboekt eenvoudig uitstellen als u hiervoor contact met ons opneemt door ons ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en opnieuw te boeken voor een beschikbare datum.


7 DE VLUCHT EN GEZONDHEID EN VEILIGHEID

7.1 U dient zich ervan te vergewissen dat u in staat bent om deel te nemen aan uw vlucht en dat u niet lijdt aan een ziekte of andere medische aandoening of handicap die u zou kunnen verhinderen deel te nemen of die door uw deelname zou kunnen worden beïnvloed. U dient hiervoor passend medisch advies in te winnen.

7.2 Als u zwanger bent en wilt deelnemen aan de vlucht, moet u een doktersverklaring laten zien waarin staat dat u daartoe in staat bent. Zonder dit heeft de piloot het recht om u op die vlucht te weigeren.

7.3 U mag tijdens uw vlucht niet onder invloed zijn van alcohol of illegale drugs. Als u naar onze redelijke mening of die van de piloot onder invloed bent, mag u niet deelnemen aan uw vlucht of, in voorkomend geval, uw vlucht voortzetten. In deze omstandigheden is er geen restitutie verschuldigd en kunt u uw vlucht ook niet omboeken.

7.4 Wanneer u deelneemt aan uw vlucht moet u ten minste 16 jaar oud zijn of, als u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen deelnemen naar goeddunken van uw piloot en als u wordt begeleid door een verantwoordelijke volwassene.

7.5 U moet ook minimaal 110 cm lang zijn om over de ballonmand heen te kunnen kijken en een veilige landingspositie in te nemen. Als uw piloot u niet toestaat om deel te nemen aan deze omstandigheden, zullen wij de aankoopprijs van uw tickets binnen 30 dagen na de datum van weigering terugbetalen, maar hebben wij geen verdere aansprakelijkheid jegens u als gevolg van het niet hebben van uw vlucht.

7.6 Ballonvaarten zijn potentieel gevaarlijk. U moet voldoen aan alle verzoeken en instructies van de piloot wanneer u deelneemt aan uw vlucht, in het bijzonder alle verzoeken en instructies die worden gegeven met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van uzelf en anderen. U moet ook geschikte kleding dragen zoals beschreven in de bevestigingsmail van uw e-ticket. Uw piloot kan u niet toestaan deel te nemen aan uw vlucht of u ervan weerhouden deel te nemen als u zijn instructies of verzoeken niet opvolgt of geen geschikte kleding draagt of als hij redelijkerwijs van mening is dat uw deelname u of iemand anders kan schaden. Uw piloot kan de vlucht ook op elk moment stopzetten als het naar de mening van de piloot gevaarlijk zou of zou kunnen zijn of in strijd is met gezondheids- of veiligheidswetgeving of -regels. U heeft in geen van deze omstandigheden recht op restitutie of omboeking.

7.7 Als de vlucht moet worden afgebroken omdat uw piloot weigert u toe te staan uw vlucht voort te zetten op grond van paragraaf 7.6, moet u de ballon bij de landing onmiddellijk verlaten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot die weigering, en u bent aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid die wij oplopen als gevolg van de inkorting van de vlucht. Dat omvat alle aansprakelijkheid die we oplopen jegens andere passagiers op de vlucht als gevolg van de beperking, inclusief de kosten en het verlies van het gratis aanbieden van een andere ballonvaart.

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Wij zullen het Contract tussen u en ons met betrekking tot uw vlucht niet schenden of anderszins aansprakelijk zijn jegens u voor enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van een van onze verplichtingen uit hoofde van het Contract als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle of die van een piloot, met inbegrip van bijvoorbeeld een staking of arbeidsconflict, slecht weer of uitval van apparatuur.

8.2 Voor zover toegestaan door de wet, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk (inclusief voor contractbreuk) voor enig financieel verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die direct voortvloeien uit de natuurlijke en normale gang van zaken of indirect uit of verband houden met het Contract of het aan u verkochte ticket, tenzij dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid.


8.3 In het belang van de veiligheid verbindt u zich ertoe de instructies van de piloot en het grondpersoneel op te volgen, alle lokale gedragscodes na te leven en ten allen tijde verstandig en voorzichtig te handelen. U stemt er ook mee in om ons schadeloos te stellen voor alle verliezen en/of schade die voortvloeien uit een handeling of verzuim van uw kant of van een lid van uw gezelschap. In geen geval en op enig moment tijdens de ballonvaart-activiteit mag u of een lid van uw gezelschap onder invloed zijn van drugs of alcohol, noch mag u medicijnen gebruiken die uw beoordelingsvermogen op dit moment kunnen beïnvloeden of aantasten.


8.4 Neem contact op met uw arts als u een reeds bestaande medische aandoening heeft die kan worden beïnvloed door de fysieke aard van heteluchtballonvaren. U stemt ermee in ons te vrijwaren van elk incident met betrekking tot uw gezondheid dat zich voordoet tijdens of na de ballonvaart.


8.5 Als u zwanger bent, bent u verplicht dit voor de vlucht aan ons door te geven. We kunnen ervoor kiezen om zwangere vrouwen, gehandicapten of mensen die herstellen van een grote operatie niet te laten vliegen. Zie ook 7.2

8. Persoonlijke bezittingen worden meegenomen op eigen risico.

8.7 Ballonvaren is een avontuurlijke buitenactiviteit, wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kleding.

8.8 Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders tot € 6.000.000 gecombineerde wettelijke aansprakelijkheid voor één limiet.

9 CONTRACTVOORWAARDEN

9.1 Deze Algemene Voorwaarden bevatten alle voorwaarden van het Contract tussen u en ons met betrekking tot de tickets en uw vlucht. U dient zich er daarom van te vergewissen dat alle verklaringen of voorwaarden met betrekking tot het Contract waarop u zich beroept, in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. Uitzonderlijke voorwaarden zijn niet geldig, tenzij schriftelijk overeengekomen door ons en u.

9.2 Als u een online boeking heeft gemaakt, wordt u geacht al deze voorwaarden te hebben aanvaard. Als u na ontvangst van uw ticket ontdekt dat u niet akkoord kunt gaan, dient u ons binnen 5 dagen na ontvangst van het ticket te schrijven en zullen wij proberen overeenstemming te bereiken over uitzonderlijke voorwaarden voor de uitvoering van het contract. Als we het niet eens kunnen worden, is uw herroepingsrecht zoals beschreven in paragraaf 10 van toepassing

10 UW RECHT OP ANNULERING

10.1 U hebt het recht om het Contract te annuleren met betrekking tot tickets die u in het kader van het Contract hebt gekocht op elk moment tot het einde van de 7e werkdag na uitgifte van uw ticket. De datum van uitgifte is de datum waarop wij u het ticket hebben toegestuurd. Als de vlucht dichterbij is dan 7 dagen na ontvangst van het ticket, zijn de voorwaarden in paragrafen 10.1.2 tot en met 10.1.4 van toepassing.

10.2 Indien u uw vlucht wenst te annuleren, 20 dagen of meer voor de eerste vluchtdatum, zoals vermeld op uw ticket, zullen wij u het betaalde bedrag minus € 20,00 per persoon op het ticket terugbetalen.

10.3 Indien u uw vlucht wenst te annuleren, 7 dagen of meer, maar minder dan 20 dagen voor de eerste vluchtdatum, zoals vermeld op uw ticket, zullen wij u het betaalde bedrag minus € 40,00 per persoon op het ticket terugbetalen.

10.4 Als u uw vlucht wilt annuleren, minder dan 7 dagen voor de eerste vluchtdatum, zoals vermeld op uw ticket, vindt er geen restitutie plaats.

10.5 To exercise your right of cancellation, you must give us, within the period stated in paragraph 15.1, written notice of cancellation by delivering it at or sending it by post or email to the relevant address or email address shown in http://www.bruges-ballooning.com/en/contact stating your wish to cancel with the numbers of the tickets and your name.


10.6 Indien u niet wenst te annuleren, maar enkel data wenst te wijzigen, of uw e-ticket wenst om te ruilen voor een open ticket (geldig één jaar), dan kunt u dit kosteloos doen door contact met ons op te nemen per post of e-mail naar het betreffende adres of e-mailadres vermeld in http://www.bruges-ballooning.com/en/contact.

11 ANNULERING DOOR ONS

11.1 Wij behouden ons het recht voor om de Overeenkomst tussen ons te annuleren indien: µ

11.1.1 We hebben onvoldoende vraag naar die bepaalde vlucht waar het contract naar verwijst, om deze vlucht economisch haalbaar te maken.

11.1.2 Wij zijn van mening dat de weersomstandigheden niet gunstig zijn om een vlucht van goede kwaliteit te garanderen, binnen alle veiligheidsnormen met betrekking tot opstijgen en landen, evenals de omstandigheden tijdens de vlucht.

11.2 Als we uw contract annuleren, zullen we u hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte stellen, indien dit dichterbij is dan 48 uur voor de vlucht. Er hoeven geen kosten door u te worden betaald, en eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen 5 dagen teruggestort. Wij zijn niet verplicht om een aanvullende vergoeding te bieden, bijvoorbeeld voor geleden teleurstellingen.

12 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE Het Belgisch recht is van toepassing op het contract en alle vorderingen en gerechtelijke procedures die in verband hiermee voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.

13 WEBSITE OVER INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot het ontwerp van deze website en de inhoud ervan en alle materialen die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van uw gebruik van deze website, blijven eigendom van ons of, indien van toepassing, van de derden die ons een licentie geven om ze te gebruiken. U mag deze website en de inhoud ervan en die materialen alleen gebruiken als dit uitdrukkelijk door ons of die derden is toegestaan.

13.2 De inhoud van en de materialen die beschikbaar zijn via deze website mogen alleen door u worden gebruikt voor persoonlijk gebruik in verband met uw gebruik van deze site, en u mag dergelijke materialen of inhoud niet kopiëren, reproduceren of commercieel exploiteren, hoewel u dergelijke materialen of inhoud uitsluitend mag downloaden voor uw gebruik van deze website.

13.3 U mag onze website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of activiteiten.

14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze huidige website-prijzen, contactgegevens en Privacybeleid, vormen het geheel van onze overeenkomst met betrekking tot de levering van de tickets aan u door ons. Niets dat namens ons door een verkoper wordt gezegd, mag worden opgevat als een afwijking van deze algemene voorwaarden of als een geautoriseerde verklaring over de aard of kwaliteit van tickets die door ons te koop worden aangeboden. Afgezien van fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, zijn wij niet aansprakelijk voor het feit dat een dergelijke voorstelling van zaken onwaar of misleidend is.

14.2 De bepalingen van de Overeenkomst zijn allemaal afzonderlijk van toepassing, en als een bepaling of een deel ervan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of een andere bevoegde instantie, heeft dat geen invloed op de andere bepalingen of de rest van de relevante bepaling.

14.3 Het niet strikt afdwingen van onze respectieve rechten zal op geen enkele wijze invloed hebben op onze rechten, of op uw rechten, met betrekking tot het Contract.

14.4 Elke klacht of klacht dient schriftelijk te worden gericht aan Real Ballooning, Pachtgoedstraat 9, 9220 MOERZEKE, België.